С. Дашзэвэг "Уран холбоо" төсөл

  • Оёдол эсгүүр
  • Дархан

Хаяг мэдээлэл

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2017 онд авсан С.Дашзэвэгийн хамт “Уран холбоо” төслөөр 3 сая төгрөгийн зээл авсан. Төслийн хүрээнд зээлийн санхүүжилтээр оёдлын машин, уурын индүү, хэрээсний машин зэргийн тоног төхөөрөмж авч одоо хүртэл тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна.Оёдлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд сайн чанарын оёдлын машин, хэрээсний машин, бүтээгдэхүүн хийх материал, мөн монгол гутлын сарьс зэргийг худалдан авч үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна. Машин тоног төхөөрөмж нь хэвийн ажиллагаатай, захиалгаар бүтээгдэхүүн хийж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна.Үйл ажиллагааны явцад ямар нэгэн доголдол гараагүй төслийн хэрэгжилт хэвийн явагдаж ажлын байраа цаашид хадгалагдан ажиллах гэж хөдөлмөрлөж байна. Мөн зээлийн хуваарийн дагуу төлж байгаа.