Мэдээ

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Мөрөн сум

2017 онд Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт иргэн Д.Эрдэнэболд, Э.Энхбаатар нар хамрагдсан байна. Э.Энхбаатарын хамтрагч Д.Чулуунцэцэг нь “Эвт худалдааны төв”-д байр түрээслэн үсчин хийж үйл ажиллагаагаа хэвийн амжилттай явуулж олон үйлчлүүлэгчтэй болж түрээсийн хөнгөлөлтөнд хамрагдаж байгаа, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа хэтэрсэн боловч бүрэн төлж дуусгасан.

Үзэх

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Бор-Өндөр

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас хэрэгжсэн 2017 оны ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 2010 оноос хойш тасралтгүй үсчингийн үйл ажиллагаа явуулж буй Галдан овогтой Сувд-Эрдэнэ хамрагдаж, 3,0 төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг авсан.

Үзэх

Ажлын байр дэмжих хөтөлбөр Бэрх

Иргэн С.Батжаргал 2018 оны 5-р сард 1,5 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй зээл авсан.

Үзэх

Дэлгэрхаан сумын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан Ж.БАТЧУЛУУН

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжиж буй ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдан 3,0 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч төслийг хэрэгжүүлснээр өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж, амьжиргаагаа дээшлүүлэн, тогтмол ажлын байртай болсон.

Үзэх

Ажлын байрыг дэмжих төсөл Баянхутаг сум

ХХҮГазраас 2018 оны 06 сард 3,0 сая төгрөгний төсөл авч автомат ШИМО сүлжих урьдчилгаанд зарцуулсан.

Үзэх

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Цэнхэрмандал

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт иргэн Н.Мөнхцэцэг хамрагдаж 2,0 төгрөгийг 2 жилийн хугацаатай гэрээ хийн зээлж, тоног төхөөрөмж мөн дээлний дотор плажны материалыг худалдан авч өөрийн хувийн сууцтай болж ард иргэдэд хурдан шуурхай тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна

Үзэх

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ ӨМНӨДЭЛГЭР СУМ

2017 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан "Ажлын байрыг дэмжих" хөтөлбөрт 3-р багийн иргэн Ч.Түвшинбаяр нь "Захиалгат хашаа" төслөөр 3,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан.

Үзэх

Ажлын байрыг дэмжих төсөл Баян-Адарга сум

2017 онд Дуурлиг багийн иргэн Ч.Дамдин-Очир Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Ажлын байрыг дэмжих төсөлд хамрагдаж, "Гагнуур, авто засвар, авто угаалга"-ын чиглэлээр 3,0 сая төгрөгийн санхүүжилт авч төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Үзэх

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Өлзийт тосгон

Өлзийт тосгоны иргэн Г.Ганхуурай блок үйлдвэрлэл, хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар 2 сая төгрөгний зээлийг 2 жилийн хугацаатай авсан.

Үзэх