Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Бор-Өндөр

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас хэрэгжсэн 2017 оны ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 2010 оноос хойш тасралтгүй үсчингийн үйл ажиллагаа явуулж буй Галдан овогтой Сувд-Эрдэнэ хамрагдаж, 3,0 төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг авсан. 

Санхүүгийн дэмжлэг авснаар үсчингийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагдах дараах тоног төхөөрөмж болон лангуу, үс засалтанд ашиглагдах материалыг худалдан авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.