Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр Мөрөн сум

-2017 онд  Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт иргэн Д.Эрдэнэболд, Э.Энхбаатар нар хамрагдсан байна.

Э.Энхбаатарын хамтрагч Д.Чулуунцэцэг нь “Эвт худалдааны төв”-д байр түрээслэн үсчин хийж үйл ажиллагаагаа хэвийн амжилттай явуулж олон үйлчлүүлэгчтэй болж түрээсийн хөнгөлөлтөнд хамрагдаж байгаа, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа хэтэрсэн боловч бүрэн төлж дуусгасан.

 

-Малчдын хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих хөтөлбөрт Н.Пүрэвсүрэн, С.Наранболд, Д.Хүрэлтулга, С.Мягмарчулуун, Э.Жигмэдлхүндэв, А.Доржжанцан нарын 6 иргэн хамрагдсан байна. Д.Хүрэлтулга, С.Мягмарчулуун, Э.Жүрмэдлхүндэв, А.Доржжанцан нар эргэн төлөлтийг хувиарийн дагуу бүрэн хийж байна.

 

-2018 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй ээж Махранз овогтой  Ариунзул оёдлын чиглэлээр 3 сая төгрөгний төсөлд хамрагдаж, тус хөтөлбөрийн хүрээнд сумын ерөнхий боловсролын  сургуулийн бага, дунд ангийн сурагчдын биеийн тамирын хувцас, тамгын газрын албан хаагчдын тэмцээний пудволк, хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн пудволк, цэцэрлэгийн хүүхдийн унтлаганы хувцас, монгол загварын дээл, цамц, байгаль орчинд хоргүй уут зэргийг байнга захиалгаар оёж, хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд цаашид ажилгүй залуучуудад оёдол, эсгүүрийн чиглэлээр сургалт явуулах, улмаар сургалтанд хамруулах зорилготой ажиллаж байна.   Зээлийн эргэн төлөлт хугацаандаа хийгдэж байгаа.   

 

 

-“Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн малжуулах арга хэмжээнд тус сумын Зөөлөн, Өлзийт, Бүрээт, Цагаан толгой, Чандган багийн 13 малчин өрхийг хамруулж, тус арга хэмжээний хүрээнд 150 хүртэл толгой малтай – 9 малчин өрхөд 5.0 сая төгрөгийн мал, 200 хүртэл толгой малтай – 4 малчин өрхөд 4.0 сая төгрөгийн мал худалдан авч өгсөн ба нийт 1458 толгой мал буюу 61.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэн ажиллалаа. Мөн мал аж ахуйн сургалтанд хамруулан ажилласан. Зээлийн эргэн төлөлтийн  хугацаа болоогүй байгаа./ 4-р сарын 25наас /

   -“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-т  2 иргэн хамрагдсанаар 4-р багийн иргэн Ц.Одончимэг нь  2 сая төгрөг авч усны фонп, шаланк, ногооны үр зэргийг худалдан аван Мөрөнгийн ногооны талбайд өөрийн гэсэн 20 сот газартай түүндээ ногоогоо тарин, намар ургацаа хураан аймгийн төвд зарж борлуулан үлдэгдэл ногоогоо зооринд хадгалан зарж байна.Эргэн төлөлтийг цаг тухайд нь хоцроолгүй хийж байгаа.

 

- “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд 2-р багийн иргэн Лхамсүрэн овогтой Батсайхан, Гантөмөр овогтой Энхтайван нар  мод, модон эдлэлийн чиглэлээр 3 сая төгрөгний төсөлд хамрагдаж, тус  хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагтаа иргэдээс захиалга  авч, сийлбэрлэсэн морин хуур, морь, зургаан насны морь, хазаарын өлгүүр зэргийг чанартай хийж гүйцэтгэн, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Зээлийн эргэн төлөлт хувиарийн дагуу хийгдэж байна.