Ажлын байр дэмжих хөтөлбөр Бэрх

Иргэн С.Батжаргал 2018 оны 5-р сард 1,5 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй зээл авсан. Одоогоор 2 ажилтантай ажиллаж байна. 2018 оны 6-р сард нэг төмөр гүйдэг хаалга, 7-р сард пийшин, 9-р сард хогийн сав хийсэн. Эргэн төлөлтөө сар бүр хийж байгаа.

Х.Саранцэцэг Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2017 оны 10-р сард 3.0 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. Энэхүү санхүүжилтанд хамрагдсанаар өрхийн амжиргаа дээшилж, ажлын байр нэгээр нэмэгдүүлсэн. Уг үйл ажиллагааг хотын төвд ахуй үйлчилгээний төвд хэрэгжүүлэн ажиллаж, орон нутгийн иргэд болон зэргэлдээ сумын малчин ард иргэдэд үндэсний дээл хувцасны захиалга авч ажиллаж байна.

Иргэн Ж.Баярмаа Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2017 оны 07-р сар 3.0 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. Хувиараа гутал засвар ажлуулаад 12 жил болж байна. Тухай төсөл хөтөлбөрт хамрагдсанаар өөрийн эрхэлж буй үйл ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж, шинээр ажлын байр гарган, сонирхсон хүмүүст гар аргаар гутал үйлдвэрлэх эсгэх ур ухааныг зааж байна. Мөн төрөл бүрэн арьсан түрийвч, бугуйвч  хийж эхлээд байна.

Иргэн Б.Байгалмаа Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2018 оны 05-р сард 2,0 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр олон жил цагаан идээ боловсруулж орон нутгийн ард иргэдэд улирал хамаарахгүй бүтээгдэхүүнээрээ ханган нийлүүлж ирсэн. Жил бүрийн аймаг болон орон нутгаас зохион байгуулагдаж буй үзэсгэлэн худалдаанд оролцож амжилт оролцож байсан. Энэхүү санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсанаар цаашид үйл ажиллагаагаа явуулахад тулгарах саад бэрхшээл  байхгүй, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна.

Эргэн төлөлтийг сар бүрийн 15-нд хугацаандаа хийж байгаа. Бэрх хотын Сарын шинийн баярт тохиолдуулан “ Цагаан сар ” үзэсгэлэн худалдаанд оролцох гээд бараа бүтээгдэхүүнээ боловсруулан бэлдэж байна. Иймд энэхүү санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахад гүн туслалцаа үзүүлсэн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олон болон сумын мэргэжилтэнд баярласнаа илэрхийлсэн.