Төсөл хөтөлбөрүүд

2017 оны “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Хэрлэн сумын 2-р багийн иргэн П.Ганцоож

2017 оны “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Хэрлэн сумын 2-р багийн иргэн П.Ганцоож нь “ТST” гэдэг жижиг зураг төсөл хийх, фото хэвлэлийн үйлчилгээгээ өргөжүүлэх зорилгоор 3 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан.

Үзэх

“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан ахмад настан Ц.Мөнгөнтуул

“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Өмнөдэлгэр сумын Хурх тосгоны ахмад настан Ц.Мөнгөнтуул нь өрхийн үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх зорилгоор 2 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Ахмад настан Ц.Мөнгөнтуул нь хурх тосгоны цэцэрлэг, сургуулийн багш нарын эсгий таавчиг, иргэдийн захиалсан өрхний оосор, гэрийн бүслүүр зэргийг хийж байна. Төсөлд хамрагдснаар өрхийн үйлдвэрлэлээ тогтмол явуулж байна.

Үзэх

2020 оны “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Батноров сумын 6-р багийн ахмад настан Д.Дэлгэрсайхан

2020 оны “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Батноров сумын 6-р багийн ахмад настан Д.Дэлгэрсайхан өрхийн үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх зорилгоор 2 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Ахмад настан Д.Дэлгэрсайхан нь арьсаар сур суран эдлэлээ хийж, нутаг орноор нь аяласан зуулчдад суран эдлэлээ борлуулсан. Энэ жил сум орон нутгаар нь зуулчид их байсан учир суран эдлэл сайн борлогдсон талаараа ахмад настан ярьж байлаа.

Үзэх

2019 онд “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт Өмнөдэлгэр сумын иргэн Н.Жав

2019 онд “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт Өмнөдэлгэр сумын иргэн Н.Жав нь "Билэг” талхны цехээ өргөжүүлж бүтээгдэхүүний нэр төрлөө нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсанаас хойш үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хэрчсэн гурил, бууз, банш, дугуй талх, загасан талх, хэвийн боов зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, үйл ажиллагаа нь тогтмол явагдаж байна. Мөн 1 иргэнийг туслах ажилтнаар авч тогтмол орлоготой болгосон.

Үзэх

2018 онд “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт Батноров сумын иргэн Б.Мөнхцацрал

2018 онд “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт Батноров сумын иргэн Б.Мөнхцацрал нь нарийн ногооны тариалалтын төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хамрагдаж 3 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Б.Мөнхцацрал нь нөхөр Х.Дөхөний хамт анх удаа тарвасыг нутагшуулан тариалж, сумын ногоочдод тарвасыг яаж тариалах, арчилах талаар зааж сургадаг. Одоо үйл ажиллагаа нь жигдэрч жил бүр 5 га талбайд ногоо тариалж сум болон аймгийн иргэдийн хүнсний ногоо болон тарвасыг хэрэгцээнд нийлүүлж байна.

Үзэх

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, Ажилд зуучлах....

Үзэх

МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Залуу цөөн тооны малтай иргэдэд мал маллагааны арга ажиллагааны ....

Үзэх

АХМАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Ахмад мэргэжилтний хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох ....

Үзэх

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх, ажил олгогчийн дэмжлэгтэйгээр ажилд зуучлах....

Үзэх