Ч. Батбилэг (ХБИ)

  • Гар урлал
  • Дархан сум

Хаяг мэдээлэл

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрөөс 2018 онд 2,5 сая төгрөгийн зээл авч сур суран эдлэлээр үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байна.Суран суран эдлэлээр бэлэг дурсгалын болон мал аж ахуйн өдөр тутмын хэрэглээний хазаар, ногт, чөдөр хийж борлуулах болон бэлэг дурсгалын сувнер үйлдвэрлэж эхлээд байгаа билээ. Ч.Батбилэг нь зээлээ сар сардаа төлж байгаа үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байгаа төслийг амжилттай хэрэгжүүлэгч иргэн юм.