З. Авирмэд

  • Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ
  • Баян-Адрага сум

Хаяг мэдээлэл

Аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулан зээл авсан Дуурлиг багийн иргэн З.Авирмэд төслийг амжилттай сайн хэрэгжүүлж байна. З.Авирмэд төслийн санхүүжилт болох 1,0 сая төгрөгөө өөрийн нөөц боломжиндоо тулгуурлан гэр бүлийн хүмүүсийн хамт төмс хүнсний нарийн ногоо болох шийгуа, өргөст хэмх , улаан лооль байцаа зэрэг нарийн ногоог өөрийнхөө хийсэн гар хүлэмжинд амжилттай сайн эхлүүлж байсан бол одоо зориулалтын хүлэмжтэй болсон. Ургацаа хураан авч өөрийн хэрэгцээгээ хангаад зогсохгүй, сумын иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд борлуулж байна.