Х Мөнхжаргал

  • Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ
  • Баян-Адрага сум

Хаяг мэдээлэл

2018 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Ажлын байрыг дэмжих төсөлд хамрагдсан Сайхан багийн иргэн Х.Мөнхжаргал Хүнсний ногоо тариалах чиглэлээр 2 сая төгрөгийн дэмжлэг аван үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлж байна. Адарга багийн нутаг Дундахын адагт 50 сот газарт 11 төрлийн хүнсний ногоо тарьж төмс 3 тн, нарийн ногоо 1,5 тн хураан авч зах зээлд борлуулж төслийн үр дүн, ашиг шимээ хүртэж эхэллээ. Ногоогоо жижиглэнгээр худалдан борлуулахаас гадна хөдөөгийн малчдад хонь ямаагаар борлуулах өрхийн амьжиргаагаа нэмэгдүүлсэн байна. Мөн намрын баяр - 2018 үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцож тариалсан хүнсний ногоонууд болох байцаа, сонгино, улаан манжин зэрэг нь аварга ногоогоор шалгарсан амжилттай ажиллаж байна.