С. Гантулга

  • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
  • Баян-Адрага сум

Хаяг мэдээлэл

2018 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Ажлын байрыг дэмжих төсөлд хамрагдсан Адарга багийн иргэн С.Гантулга цагаан идээний чиглэлээр 2,0 сая төгрөгийн дэмжлэг аван үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлж байна. Өөрийн өрхийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан цагаан идээ боловсруулж өрхийн амьжиргаагаа нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Улирлын ажил учир одоогоор үйл ажиллагаа зогсонги байдалтай байна.