Ч. Түвшинбаяр Захиалгат хашаа

  • Бусад
  • Өмнөдэлгэр сум

Хаяг мэдээлэл

2017 онд манай суманд Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан "Ажлын байрыг дэмжих" хөтөлбөрт 3-р багийн иргэн Ч.Түвшинбаяр нь "Захиалгат хашаа" төслөөр 3 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан.Ч.Түвшинбаяр нь байнгын 4 хүнийг, түр 4 хүнийг ажлын байраар ханган Захиалгат хашаа төслөө амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хашаа нь малчид ард иргэдийн санаанд нийцсэн барихад хялбар, хөнгөн төмөр нугастай сайн чанарын хашаа юм. Төсөлд хамрагдсанаар нийт 120 ширхэг хашааг хийж 13600000 төгрөгөөр борлуулан 5200000 төгрөгөөр 4 иргэнийг цалинжуулж, 1500000 төгрөгийн түлш зарцуулж нийт 6900000 төгрөгийн ашигтай ажиллаж байна.