Батсайхан

  • Гар урлал
  • Өмнөдэлгэр сум

Хаяг мэдээлэл

3-р багийн иргэн Батсайхан нь 3 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна.Төсөлд хамрагдсанаас хойш дунд гарын чимэгтэй эмээл 1 ширхэгийг хийж 800000 төгрөг, гинж 5 ширхэг 750000 төгрөг, үсний даруулга 8 ширхэг 250000 төгрөг, ээмэг бөгж бугуйвч 15 хос 1200000 төгрөг , түлхүүрийн оосор 20 ширхэг 1000000 төгрөг, бугуйвч 30 ширхэг 1500000 төгрөг нийт 5500000 төгрөгийн борлуулсан хийсэн.