С. Мөнгөнчимэг

  • Бусад
  • Өмнөдэлгэр сум

Хаяг мэдээлэл

2-р багийн иргэн С.Мөнгөнчимэг нь 2,0 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна. Төсөлд хамрагдсанаас хойш Монгол цамц 10 ширхэгийг 450000 төгрөг, эрэгтэй дээл 9 шихрэг 450000 төгрөг, эмэгтэй дээл 6 ширхэг 240000 төгрөг, хүүхдийн монгол цамц 5 ширхэг 125000, монгол загварын хувцас 5 ширхэг 200000 төгрөг, европ эсгүүртэй дээл 21 ширхэг 1260000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн.