Цогтбаатар

  • Бусад
  • Өмнөдэлгэр сум

Хаяг мэдээлэл

6-р багийн иргэн Цогтбаатар нь 2 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна.