Б. Эрдэнэбаяр

  • Гар урлал
  • Өмнөдэлгэр сум

Хаяг мэдээлэл

6-р багийн иргэн Б.Эрдэнэбаяр нь 3 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна.Төсөлд хамрагдсанаас хойш Гэрийн хаалга 4 ширхэгийг 1 сая төгрөгөөр, гэрийн тооно 2 ширхэгийг 700000 төгрөгөөр, байшингийн залгаа 1,5 сая төгрөгөөр тус тус хийж гүйцэтгэсэн.