Л. Мөнххэрлэн (ХБИ) "Оёдол" төсөл

  • Оёдол эсгүүр
  • Дэлгэрхаан сум

Хаяг мэдээлэл

2018 онд ХБ-тэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн 2,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж иргэдийн захиалгаар дээл, элгэвч, нэмнээ, хөвөнтэй бээлий зэргийг хийж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн, ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна. Төслийн санхүүжилтээр дээлний өнгө, дотор, оёдлын машин, уурын индүү худалдан авсан. Эргэн төлөлтийг цаг хугацаанд нь барагдуулж байна. Төсөлд хамрагдсанаар өрх тогтмол орлоготой болсон.