Халтар Саранцэцэг

  • Оёдол эсгүүр
  • Бэрх тосгон

Хаяг мэдээлэл

Халтар овогтой Саранцэцэг нь Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2017 оны 10 дугаар сарын 12 нд 3,0 сая төгрөгний эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. Энэхүү санхүүжилтанд хамрагдсанаар өрхийн амжиргаа дээшилж, ажлын байр 1-г гаргасан байна. Уг үйл ажиллагааг хотын төвд ахуй үйлчилгээний төвд хэрэгжүүлэн ажиллаж, орон нутгийн иргэд болон зэргэлдээ сумын малчин ард иргэдэд үндэсний дээл хувцасны захиалга авч ажиллаж байна