Жамсран Баярмаа

  • Оёдол эсгүүр
  • Бэрх тосгон

Хаяг мэдээлэл

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2017 онд 3,0 сая төгрөгний эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. Хувиараа гутал засвар ажлуулаад 12 жил болж байна. Тухай төсөл хөтөлбөрт хамрагдсанаар өөрийн эрхэлж буй үйл ажиллагааг өргөжүүлэн ажилж, шинээр ажлын байр гарган, сонирхосон хүмүүст гар аргаар гутал үйлдвэрлэх эсгэх ур ухааныг зааж байна.Мөн төрөл бүрэн арьсан түрийвч, бугуйвч хийж эхлээд байна.